Keyword

US SEC đang xem xét thêm các ý kiến về VanEck Bitcoin ETF

US SEC đang xem xét thêm các ý kiến về VanEck Bitcoin ETF

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang xem xét thêm ý kiến ​​để quyết định về việc niêm yết và giao dịch một quỹ giao dịch hối đoái VanEck Bitcoin ETF của Bitcoin , theo một thông báo chính thức được công bố ngày 20 tháng 9.

Xem thêmTech Bureau sẽ sớm có giải pháp bồi thường thiệt hại cho khách hàng

Quỹ giao dịch hối đoái ETF chờ xem xét được hỗ trợ bởi công ty đầu tư VanEck và công ty dịch vụ tài chính SolidX. Ban đầu được đệ trình vào ngày 6 tháng 6, quỹ được yêu cầu được hỗ trợ về mặt vật lý, có nghĩa là nó sẽ nắm giữ Bitcoin thực tế, và dự kiến ​​sẽ niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán BZX của Chicago (BBOE).

Trong thông báo, SEC lưu ý rằng nó không “đạt được bất kỳ kết luận nào liên quan đến bất kỳ vấn đề nào liên quan,” và yêu cầu các ý kiến ​​bổ sung từ các bên quan tâm giải quyết sự đầy đủ của tuyên bố của BZX để hỗ trợ đề xuất này.

Đặc biệt, SEC đang tìm kiếm ý kiến ​​về mười tám vấn đề chính, trong đó có quan điểm của người bình luận về xác nhận của BZX rằng BTC “ít được cho là dễ bị thao túng hơn so với các mặt hàng khác làm cho các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP)”.

“Ủy ban đang tiến hành các thủ tục để cho phép phân tích bổ sung tính thống nhất của thay đổi quy tắc được đề xuất với Mục 6 (b) (5) của Đạo luật, trong đó có các quy định của một giao dịch chứng khoán quốc gia được thiết kế để ngăn chặn hành vi gian lận và lôi cuốn và thực hành, để thúc đẩy các nguyên tắc công bằng và thương mại, ‘và’ để bảo vệ nhà đầu tư và lợi ích công cộng ‘. ”

Vào ngày 20 tháng 6, BZX đã đệ trình một thay đổi quy tắc được đề xuất với SEC để niêm yết và giao dịch cổ phiếu của SolidX Bitcoin Shares do VanEck SolidX Bitcoin Trust phát hành. Theo đề xuất, mỗi cổ phần sẽ đại diện cho một phần lợi ích không phân chia lợi ích trong tài sản ròng của tín thác, trong khi SolidX Management LLC sẽ tài trợ cho VanEck SolidX Bitcoin Trust.

Vào tháng 8, SEC đã hoãn quyết định thay đổi quy tắc ETF cho đến ngày 30 tháng 9, cho biết họ đã nhận được hơn 1.300 ý kiến. Theo tài liệu được phát hành vào ngày 7 tháng 8, trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn đề xuất thay đổi quy tắc, hoặc trong vòng 90 ngày nếu Ủy ban cho là cần thiết, Ủy ban sẽ phê duyệt, không chấp thuận hoặc gia hạn thời gian xem xét.

Theo Cointelegraph

Đánh giá bài viết