Keyword

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong thương mại điện tử năm 2020

Blockchain trong thương mại điện tử

Bài viết hôm nay, Tincoinviet.net mời bạn đọc đi tìm hiểu ứng dụng công nghệ Blockchain trong thương mại điện tử năm 2020. 

Những thách thức trong ngành thương mại điện tử

Dưới đây là những điểm đau quan trọng nhất của Sự sống còn, nguồn gốc và sự phát triển của ngành thương mại điện tử.

1. Khó khăn trong việc hợp lý hóa các quy trình

Một trong những doanh nghiệp cạnh tranh cao trên thị trường là quản lý nền tảng thương mại điện tử cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Mỗi giây, người bán trên internet tăng lên mà không có khoảng cách và điều đó trở nên thiết yếu để chuyển đổi doanh nghiệp mới và cũ sang cấp độ tiếp theo. Do đó, làm cho những doanh nghiệp thông minh hơn với việc thực hiện các mô hình và công nghệ khác nhau trở nên tẻ nhạt hơn.

Do đó, hợp lý hóa các quy trình của tất cả các mô hình kinh doanh thương mại điện tử này đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất trong ngành thương mại điện tử.

2. Sự hiện diện của Middle Man

Trong kinh doanh thương mại điện tử, mọi quy trình như đặt hàng và xử lý thanh toán đều được thực hiện trực tuyến. Điều này liên quan đến sự hiện diện của người trung gian trong quá trình thanh toán và họ thu được một phần lớn thu nhập trong quá trình bán hàng.

Quá trình chia sẻ lợi nhuận này với các bên thứ ba làm giảm doanh thu chung của người bán, đây là điểm đau quan trọng nhất trong ngành Thương mại điện tử.

3. Trộm dữ liệu

Mỗi doanh nghiệp thương mại điện tử thu thập dữ liệu của khách hàng của họ thông qua một phương tiện trực tuyến. Việc bảo vệ những dữ liệu cá nhân đó khỏi tin tặc là một vấn đề rất lớn mà mọi doanh nghiệp thương mại điện tử đều phải đối mặt.

Do đó, xây dựng một nền tảng thương mại điện tử đảm bảo niềm tin cho khách hàng toàn cầu là mục tiêu chính của mỗi người bán trực tuyến.

4. Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) đã khiến bảo mật dữ liệu trở thành mối quan tâm thường xuyên của tất cả các doanh nghiệp thương mại điện tử. Vì vậy, mỗi người bán thường phải chi tiêu ngày càng nhiều hơn về tài chính cho việc mã hóa dữ liệu và các hoạt động khác để ngăn chặn việc hack dữ liệu từ tin tặc.

5. Bảo trì vận hành vô dụng

Kinh doanh thương mại điện tử cũng liên quan đến nhiều hoạt động như chuỗi cung ứng, sản xuất, hậu cần, thanh toán, v.v … phức tạp hơn trong việc quản lý. Do đó, mọi người bán hàng thương mại điện tử đều phải đối mặt với thách thức này trong việc quản lý toàn bộ quy trình.

Duy trì một phương tiện hợp lý hóa minh bạch và phù hợp, kết nối các hoạt động chung của ngành thương mại điện tử là một thách thức lớn.

Đây là những thách thức lớn đang được triển khai trong ngành thương mại điện tử trong nhiều năm.

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong thương mại điện tử

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong thương mại điện tử

Công nghệ Blockchain là một công nghệ đa năng có thể được thực hiện trong quá trình thương mại điện tử để giảm bớt những thách thức phổ biến trong ngành thương mại điện tử trong nhiều thập kỷ.

Blockchain sẽ là một công nghệ luôn sẵn sàng nhằm mục đích trở thành trụ cột của ngành thương mại điện tử để đối mặt với mọi thách thức nêu trên.

Blockchain thương mại điện tử không gì khác ngoài một nền tảng thương mại điện tử kết hợp công nghệ blockchain cho kết quả hiệu quả của tất cả xử lý và quản lý dữ liệu. Thương mại điện tử không dễ như bạn nghĩ và nó liên quan đến một lượng lớn khách hàng, duy trì dữ liệu và hàng tồn kho của họ và hơn thế nữa.

Do đó, blockchain có thể hình thành các quy trình này trong các khối khác nhau được kết nối bằng một chuỗi giúp cho toàn bộ quy trình thương mại điện tử có thể mở rộng hơn, đáng tin cậy, an toàn và nhanh chóng.

Lợi ích của Blockchain trong thương mại điện tử

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét những lợi ích cốt lõi của việc triển khai công nghệ blockchain trong ngành thương mại điện tử.

1. Phương thức thanh toán được tân trang

Khi Blockchain, công nghệ phi tập trung đang được triển khai trong thương mại điện tử, các giao dịch thanh toán được lưu trữ trên một sổ cái phi tập trung giúp thanh toán an toàn hơn.

Công nghệ blockchain này cũng giới thiệu một phương thức thanh toán khác, tiền điện tử thay thế cho các loại tiền tệ truyền thống.

Một số ưu điểm đáng chú ý nhất của phương thức thanh toán được thực hiện trong thương mại điện tử khi sử dụng blockchain là:

  • Sử dụng Sổ cái phân cấp và tiền kỹ thuật số
  • Bảo vệ cao đối với giao dịch.
  • Có thể giao dịch xuyên biên giới.
  • Giảm gian lận trong khi thanh toán.
  • Nhanh hơn và một phương thức giao dịch dễ dàng.

2. Môi trường thương mại điện tử minh bạch cao

Vì mọi nhà bán lẻ và các thương nhân thương mại điện tử đều phải đối mặt với sự thiếu minh bạch trong kinh doanh của họ, điều này làm cho sự tăng trưởng tồi tệ nhất của doanh nghiệp của họ trên thị trường. Ngay cả Amazon, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất đã quyết định vô hiệu hóa trang của một thương gia mà không có lời giải thích phù hợp.

Với việc triển khai công nghệ blockchain, tất cả các hoạt động gian lận và sai phạm của bất kỳ doanh nghiệp hoặc thương gia nào đều có thể được giám sát một cách hiệu quả vì đây là một công nghệ phi tập trung.

Do đó, blockchain có thể cung cấp một thị trường thương mại điện tử minh bạch để dễ dàng giao dịch và giao hàng.

3. Tăng cường bảo mật

Công nghệ sổ cái phân tán này giúp tăng tính bảo mật của cơ sở dữ liệu trực tuyến về các chi tiết cá nhân của người tiêu dùng cũng như các chi tiết giao dịch. Khi nền tảng thương mại điện tử được hỗ trợ bởi blockchain tăng về tỷ lệ, số lượng vi phạm bảo mật sẽ giảm.

Một ưu đãi blockchain đáng chú ý khác cho các doanh nghiệp Thương mại điện tử là chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số.

4. Tăng cường quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng trong bất kỳ doanh nghiệp thương mại điện tử nào là một phần quan trọng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Do đó, việc triển khai công nghệ blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng của thương mại điện tử có thể giải quyết nhiều vấn đề.

Công nghệ blockchain này có thể được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề về chuỗi cung ứng như theo dõi hồ sơ, lưu giữ giao dịch, giám sát dễ dàng và hơn thế nữa.

Thị trường thương mại điện tử đang được cách mạng hóa bởi các ứng dụng của Blockchain. Do đó, trong tương lai, công nghệ blockchain sẽ là xương sống tốt nhất của thị trường thương mại điện tử toàn cầu.

>> Xem thêm: Tìm hiểu vai trò và cách hoạt động của hợp đồng tương lai Bitcoin

Đánh giá bài viết