Tỷ giá 10 đồng tiền ảo hot nhất

Bitcoin
% 1h
0.06
% 24h
7.68
% 7d
9.18
USD
10,482
EUR
9,329.2
VND
243,091,005
?
% 1h
---
% 24h
---
% 7d
---
USD
---
EUR
---
VND
---
XRP
% 1h
0.86
% 24h
1.68
% 7d
2.99
USD
0.3209
EUR
0.2857
VND
7,443.4
Bitcoin Cash
% 1h
0.65
% 24h
5.31
% 7d
8.82
USD
313.71
EUR
279.22
VND
7,275,621
EOS
% 1h
1.18
% 24h
3.21
% 7d
12.23
USD
4.111
EUR
3.659
VND
95,352
Litecoin
% 1h
0.03
% 24h
10.59
% 7d
1.61
USD
100.85
EUR
89.76
VND
2,338,995
Stellar
% 1h
0.32
% 24h
6.58
% 7d
0.61
USD
0.08773
EUR
0.07809
VND
2,034.7
Cardano
% 1h
0.17
% 24h
2.53
% 7d
10.54
USD
0.05849
EUR
0.05206
VND
1,356.4
IOTA
% 1h
0.57
% 24h
3.11
% 7d
13.89
USD
0.2975
EUR
0.2648
VND
6,898.9
Tether
% 1h
0.08
% 24h
0.39
% 7d
0.53
USD
1.002
EUR
0.8922
VND
23,249