Home Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí là một trong những công cụ thiết yếu để thu hút sự quan tâm của giới báo chí, truyền thông đến đưa tin tức, sự kiện của bạn gần hơn với công chúng, độc giả.

Tại chuyên mục Thông cáo báo chí, Tincoinviet sẽ dành cho các bài viết được tài trợ giúp việc quảng bá các thông tin tới cộng đồng diễn ra nhanh hơn