Home Tags XEM

Tag: XEM

XEM tên gọi khác của NEM coin là một đồng tiền điện tử sử dụng nền tảng Blockchain, sử dụng mã nguồn mở, được viết bằng nguồn ngữ lập trình Java và C++.

NEM coin ra đời từ UtopianFuture, là người muốn cải tiến Nxt. Mục tiêu mà NEM coin hướng đến chính là tạo ra một cryptocurrency định hướng cộng đồng.

Năm 2014 NEM tung ra phiên bản đầu tiên là Alpha sau đó 1 năm thì chính thức tung ra bản chuẩn là Catapult. Đến năm 2016 NEM đã đạt được thành tựu đáng kể như 1.500 giao dịch/giây vói 2,5 triệu tài khoản ngân hàng ảo.