Home Tags WAVES

Tag: WAVES

Waves Coin Là một nền tảng của Blockchain, cho phép chuyển đổi giữa việc giao và nhận các thẻ tùy chỉnh thông qua Blockchain mà không hề có sự biến đổi nào. Wavesliteclient có một danh mục đầu tư, bầu cử khu vực để tạo sự đồng thuận cho những dự án khác nhau và trung tâm nhắn tin.

Dựa trên công nghệ Coin màu của NXT, được xây dựng từ đầu để cung cấp các tính năng mới. Dự định sẽ cung cấp một nền tảng phù hợp với KYC và AML với sự hợp tác của nhiều ngân hàng sẽ đóng vai trò như các cổng vào cho các khoản ký quỹ và rút tiền.

Đây là thẻ tag các bài viết liên quan đến Waves. Mong đây sẽ là nơi TinCoinViet tổng hợp thông tin hữu ích cho các bạn đang cần tìm kiếm thông tin liên quan đến Waves