Home Tags ứng dụng công nghệ blockchain

Tag: ứng dụng công nghệ blockchain

Thẻ Tag ứng dụng công nghệ Blockchain là nơi chia sẻ, cung cấp cho bạn thông tin về Blockchain và những ứng dụng của nó trong các lĩnh vực của đời sống.

Blockchain (chuỗi khối), tên ban đầu block chain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.

Blockchain và những ứng dụng của nó ngày càng được khẳng định trong cuộc sống và đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Nếu bạn còn chưa biết về những ứng dụng công nghệ Blockchain, hãy tìm hiểu thông qua danh sách những bài viết dưới đây của Tincoinviet nhé.