Home Tags ứng dụng blockchain trong y tế

Tag: ứng dụng blockchain trong y tế

Cùng Tincoinviet tìm hiểu ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực y tế thông qua những bài viết trong thẻ Tag ứng dụng Blockchain trong y tế dưới đây nhé.

Blockchain là công nghệ mới được nhắc nhiều trong thời gian gần đây. Nếu được bình chọn cho công nghệ mới nổi bật nhất trong năm 2017, thì chắc chắn Blockchain và ứng dụng vào tiền ảo, tiêu biểu như Bitcoin sẽ được xướng tên.

Với khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian thực, tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo mật cao, công nghệ Blockchain (chuỗi khối) là một trong những xu hướng công nghệ đột phá, có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực.ứng dụng Blockchain trong y tế