Home Tags Syscoin

Tag: Syscoin

Syscoin là một cryptocurrency cho phép thanh toán ngay lập tức cho bất kỳ ai trên thế giới, bất kể ở vị trí địa lý nào, chỉ cần có kết nối mạng Internet. Giống như tất cả tiền xu, Syscoin sử dụng công nghệ ngang hàng (Peer To Peer) để hoạt động mà không có bất kỳ cơ quan trung ương nào. Phát hành theo giấy phép MIT, Syscoin đã phát triển để trở thành một giao thức blockchain, được xây dựng từ bitcoin nhưng mở rộng khả năng của mình, cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho một cơ sở người dùng mạnh mẽ bao gồm các nhà phát triển và tập đoàn cá nhân. Blockchain Foundry, công ty đằng sau Syscoin, đã phát hành Blockmarket, một trong những thị trường phân cấp hoạt động hoàn toàn đầu tiên và là thị trường đầu tiên được xây dựng hoàn toàn trên blockchain, trong số các loại tiền điện tử khác có thể chấp nhận được. Hiện đang giao dịch trên nhiều sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và có giá trị thị trường hơn 200 triệu USD.