Home Tags Stratis

Tag: Stratis

Stratis có tên gọi khác Strat là một nền tảng nền tảng giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng áp dụng công nghệ blockchain vào mô hình kinh doanh hiện tại của mình.

Nó cho phép tạo ra các blockchains riêng biệt có thể được đưa ra bởi các tổ chức thứ ba có thể tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của họ. Những blockchains (sidechains) được bảo vệ trên Stratis Blockchain chính. Họ có thể được truy cập thông qua lite khách hàng và API.

Một số tính năng như :

  • Dịch vụ Blockchain – Blockchain-as-a-Service (BaaS): Stratis muốn là loại tiền tệ mã hóa tiên phong trong việc mở rộng sự chấp nhận của công nghệ blockchain. Bằng cách sử dụng một mô hình thuê bao, nền tảng có kế hoạch cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp blockchain dễ sử dụng dành cho các cơ sở dữ liệu và giải pháp điện toán đám mây.
  • Tích hợp nền tảng khác. Nền tảng Stratis không cung cấp một số tính năng của các blockchain khác, chẳng hạn như hợp đồng thông minh của Ethereum. Thay vì xây dựng cùng một tính năng trực tiếp vào Stratis, nền tảng này được xây dựng để tương thích với các nền tảng blockchain khác, như Ethereum, để khách hàng có thể tích hợp và sử dụng chúng trong hệ sinh thái Stratis.
  • Dịch vụ tư vấn Blockchain. Một phần của mô hình Stratis bao gồm phát triển phần mềm và các dịch vụ tư vấn, sẽ cung cấp kiến thức cũng như tư vấn chuyên môn cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc làm thế nào để thực hiện và tận dụng các blockchain để cải thiện hiệu suất công việc, an ninh và thực hành quản lý dữ liệu của công ty.