Home Tags Steem

Tag: Steem

Steem (Steemit) là một blockchain dựa trên nền tảng phương tiện truyền thông xã hội, nơi người dùng có thể kiếm được phần thưởng được trả bằng các token cụ thể. Được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nền tảng Steemit – một nền tảng phương tiện truyền thông xã hội dựa trên nền tảng Blockchain. Người dùng tạo và lưu trữ nội dung của mình trên Steem giống như các nên tảng tin tức khác như Reddit hay Hacker News và được Steem trao thưởng cho công việc của họ.

Các Steemit blockchain được xây dựng trên công nghệ tương tự như bitcoin, nhưng nó cũng cao hơn bitcoin bằng nhiều cách. Nó sử dụng một công nghệ blockchain mới gọi là Graphene 2.0. So với bitcoin thường mất vài giờ và tính lệ phí cho quá trình giao dịch, Steemit blockchain xử lý các giao dịch trong ba giây và với lệ phí bằng 0.

Đây là thẻ tag các bài viết liên quan đến Steemit (Steem) nơi TinCoinViet tổng hợp thông tin hữu ích cho các bạn đang cần tìm kiếm thông tin.