Home Tags SC

Tag: SC

SC (Siacoin) là một nền tảng lưu trữ điện toán đám mây phân cấp dựa trên công nghệ Blockchain. Thay vì phải lưu trữ dữ liệu trên một hệ thống tập trung như Google hay Dropbox, dữ liệu của người dùng sẽ phân tán khắp nơi trên thế giới.

Cũng tương tự như Bitcoin, Siacoin sử dụng một Blockchain và chủ yếu được hỗ trợ bởi một “proof of work” khai thác mỏ. Điều quan trọng cần lưu ý là đồng tiền ảo SC không phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Bitcoin. Loại thứ 2 là loại tiền tệ có mục đích chung, trước đây thì tồn tại chủ yếu để kích hoạt mạng lưới Sia.

SC mục tiêu hướng đến việc trở thành một sản phẩm phục vụ doanh nghiệp. Do đó giao thức của SC khá linh hoạt và có khả năng tùy biến cao, đủ để đáp ứng mọi yêu cầu về lưu trữ dữ liệu của doanh nghiệp.