Home Tags Revain

Tag: Revain

Revain là nền tảng cho phép nhận phản hồi feedback thế hệ mới, chủ yếu dựa trên công nghệ blockchain. Theo đó, những đánh giá đã được tạo ra sẽ không bị thay đổi hoặc xóa bỏ và những người đánh giá sẽ nhận được “phần thưởng” cho những đánh giá của mình.

Ý tưởng tạo ra công nghệ Revain

Bằng cách sử dụng công nghệ Blockchain, Revain đã tạo ra một mô hình kinh tế, cho phép những người dùng thông thường duy trì động lực cao bởi thẻ token RVN. Loại thẻ token thứ hai là R, là một cơ chế chuyển đổi phi tuyến, công nghệ này đã sở hữu một mã thông báo nội bộ hoàn toàn ổn định cho riêng mình.

Bên cạnh đó, công nghệ này có nền tảng là blockchain Ethereum nên nó có thể tạo ra một hệ thống minh bạch, đảm bảo các dữ liệu không bị thay đổi hoặc đánh cắp.