Home Tags POWR

Tag: POWR

POWR Token là đồng tiền điện tử được sử dụng trong Power Ledger với mục đích là thanh toán các chi phí trong hệ thống, nếu không có đủ số POWR nhất định thì cả bên bán và bên mua đều không thể truy cập vào hệ thống được, đồng thời nó còn được dùng để tạo là một token khác trong hệ thống là Sparkz (là loại token được mua bằng tiền pháp định sau đó chuyển sang POWR để thực hiện các hoạt động trong nền tảng).

Power Ledger (POWR) là một nền tảng kinh doanh phân phối, tương tác năng lượng hỗ trợ một loạt các ứng dụng tập trung vào năng lượng. Nó có các tính năng sống và triển khai nền tảng có khả năng cho người khác sử dụng để phát triển các ứng dụng trên nó. Power Ledger nhằm mục đích giải quyết 2 vấn đề lớn bằng cách sử dụng công nghệ Blockchain.