Home Tags Particl

Tag: Particl

Particl (PART) là một nền tảng bảo mật phân cấp mã nguồn mở được xây dựng để phục vụ cho mọi người dùng trên thế giới và người kinh doanh thương mại điện tử. Nó cũng là một nền tảng bảo mật theo thiết kế, dùng để cung cấp truy cập miễn phí giữa người mua và người bán. Cho phép hai bên mua bán ẩn danh mà không cần phải có sự can thiệp của bên thứ 3.

Particl là DAPP đầu tiên được xây dựng trên Bitcoin với giao dịch bí mật. Giao dịch bí mật giữ số tiền chuyển được chỉ hiển thị cho những người tham gia giao dịch (và những người mà họ chỉ định), trong khi vẫn đảm bảo rằng không có nhiều đồng tiền nào có thể được chi tiêu hơn là có sẵn theo cách mật mã.

Đây là thẻ tag các bài viết liên quan đến Particl (PART). Mong đây sẽ là nơi TinCoinViet tổng hợp thông tin hữu ích cho các bạn đang cần tìm kiếm thông tin liên quan đến PART