Home Tags MaidSafeCoin

Tag: MaidSafeCoin

MaidSafeCoin (MAID) là một token nguyên gốc của Safecoin, đây là một đồng tiền điện tử trên mạng lưới phi tập trung, SAFE, một mạng lưới được tạo thành từ không gian đĩa cứng bổ sung, sức mạnh xử lý và kết nối dữ liệu của người dùng. Hãy hình dung về nó như là nền kinh tế chia sẻ nhưng đối với tài nguyên số của bạn.

Nó có một đội phát triển tốt, với một số ý tưởng thú vị đằng sau nó, chẳng hạn như trang trại để chia sẻ máy tính của bạn dưới dạng Dropbox được phân phối hoặc Google Drive.

Mục đích của Maidsafecoin (Maid) có mặt ở đây nhằm tạo ra một mạng internet phân tán hay nói cách khác là mạng lưới an toàn cho tất cả mọi người. Cách làm của nó là khai thác tối đa tất cả những tài nguyên máy tính chưa được sử dụng và thực hiện nhiều nhiệm vụ phổ biến cho các máy chủ hiện tại chạy internet như : httpd, ssh, scp, ftp, smtp, pop3, imap,…