Home Tags Lisk

Tag: Lisk

Lisk ( được ký hiệu LSK ) là một nền tảng blockchain công cộng cung cấp các ứng dụng blockchain phân tán. Nó được tách từ Crypti của Max Kordek và Olivier Beddows vào đầu năm 2016. Lisk cho phép các nhà phát triển để xây dựng một loạt các ứng dụng trên mạng Lisk bằng cách phát triển các chuỗi bên ngoài.

Do chúng cũng là một nền tảng blockchain khá quen thuộc hiện nay nên nó có khá nhiều điểm tương đồng với mạng lưới Blockchain Etherum. Nhưng nền tảng blockchain của tiền mã hóa Lisk không có ý định tạo ra các hợp đồng thông minh mà lại phát triển các ứng dụng và chức năng khác nhau bằng cách mở rộng khuôn khổ Lisk App SDK. Đây có thể xem là một sự khác biệt cũng như một bước tiến mới khá tiềm năng.

Với hệ thống Lisk App SDK, các kỹ sư phát triển đã có cơ hội lớn hơn khi có thể phát triển các tiểu phần phụ trợ của dùng dụng thâm chí còn có thể mở rộng phát triển front end (quá trình xử lý giao diện của một trang web từ các font chữ, màu sắc cho tới các menu xổ xuống và các thanh trượt bằng cách sử dụng sự kết hợp của HTML, CSS, và JavaScript thì định nghĩa đó gần như sai trong thế giới hiện đại). Và bạn có thể hiểu đơn giản các nhà phát triển có thể xây dựng các chức năng hỗ trợ chính ứng dụng của họ cũng như giao diện mà người dùng tiếp xúc khi sử dụng Lisk App SDK. Và điều đó chắc chắn sẽ tạo ra nhiều lợi thế lớn khi các kỹ sư phát triển có thể tạo ra các ứng dụng blockchain trong một gói ứng dụng mà bạn có thể tải xuống và sử dụng.