Home Tags KMD

Tag: KMD

KMD (viết tắt của Komodo) là một trong những đồng tiền mã hóa (cryptocurrency) có tốc độ tăng độ tăng trưởng cực nhanh và ổn định. Nó được ra mắt vào tháng 9 năm 2016 và đã tiến triển từ BitcoinDark (BTCD) và được phát triển bởi cùng một nhà phát triển (“jl777”). Tuy nhiên, phần mềm cơ bản đã được tách từ Zcash. Loại tiền mã hóa mới chạy trên nền tảng SuperNET, sử dụng cơ sở hạ tầng và các ứng dụng phần mềm của SuperNET.

Nền tảng KMD là một dự án cryptocurrency tập trung vào việc cung cấp ẩn danh thông qua zero knowledge proofs và bảo mật thông qua một cuốn tiểu thuyết Delayed Proof of Work (dPoW) giao thức. Nền tảng Komodo Coin đã được đội SuperNET thu thập từ Zcash và nó là sự tiến hóa của đồng tiền ảo BitcoinDark.

Đây là thẻ tag các bài viết liên quan đến Komodo. Mong đây sẽ là nơi TinCoinViet tổng hợp thông tin hữu ích cho các bạn đang cần tìm kiếm thông tin liên quan đến Komodo