Home Tags Ethereum Classic

Tag: Ethereum Classic

Ethereum Classic (viết tắt ETC) là một loại tiền điện tử được tạo ra từ Blockchain của Ethereum. ETC được tạo ra sau khi Ethereum bị hack. Mới đầu 2 Blockchain này là tương tự giống nhau về mọi mặt nhưng đến khi phiên bản hard fork lần thứ hai tại khối thứ 1,920,000 của Ethereum tiến hành nhằm hoàn trả lại toàn bộ số tiền trong quỹ DAO của các nhà đầu tư bị lấy cắp.

Dự án DAO ( The Decentralized Autonomous Organization) được giới thiệu chính thức vào tháng 4/2016. Cơ chế hình thành DAO thông qua một hợp đồng thông minh dựa trên công nghệ Blockchain của ETH. Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể cùng nhau bỏ phiếu để thống nhất trước những yêu cầu nhận phí hỗ trợ từ các nơi. Chiến dịch này đã thu về cho DAO 168 triệu USD tính theo giá trị Ether. Thật không may, DAO đã bị kẻ gian tấn công, lấy đi nhiều Ether có giá trị lên tới 50 triệu USD. Vì vậy, cộng đồng thành viên ETH đã ngồi lại với nhau để quyết định xem có cập nhật một phiên bản mới (Hard fork) không để mở một hợp đồng thông minh mới. Nhằm hoàn số token ( tiền ảo) về với các chủ sở hữu đúng. Tuy nhiên, nó bị phản đối bởi một bộ phận người vì quan điểm cho rằng mật mã là luật. Vì vậy, cộng đồng ETH đã chia làm 2 kiểu khác nhau hoàn toàn. Người không ủng hộ tiến lên phiên bản mới Hardfork vẫn duy trì hoạt động Blockchain cũ, đổi tên gọi thành tiền kỹ thuật số Ethereum Classic. Vì vậy đó là lúc đồng tiền này ra đời.