Home Tags DGD

Tag: DGD

DGD (tên đầy đủ DigixDAO) là một hình thức mới của tài sản cryptocurrency phát triển trên nền tảng Ethereum trong đó nó là một tổ chức tự trị phân cấp hoặc DAO cấp phép ngắn hạn. DigixDAO về cơ bản là các công ty được viết bằng mã số có ở đó để thực hiện một bộ các chức năng với các chủ sở hữu của các lá phiếu bầu liên quan đến số lượng các thẻ mà họ nắm giữ.

Chủ sở hữu token DGD sẽ được đưa ra quyết định liên quan đến bất kỳ đề xuất nào được gửi tới DigixDAO. Như một phần thưởng cho việc bỏ phiếu và ra quyết định trong sự tăng trưởng của Digix, các chủ sở hữu DGD nhận được phần thưởng liên quan đến DGX, một mã thông báo đại diện cho 1 gram vàng. Mã thông báo của họ nhằm mục đích cung cấp sự ổn định và lưu trữ giá trị trong không gian tiền điện tử.

Người dùng khi đầu tư vào DGD, muốn hưởng lợi nhuận từ đồng này cần phải sở hữu thẻ Degix (DGX) sở hữu quyền được lưu trữ vàng tại hầm trú Singapore.