Home Tags DCR

Tag: DCR

DCR (tên đầy đủ Decred) là một mã nguồn mở Cryptocurrency tiến bộ. Nó tự tài trợ với một hệ thống quán trị cộng đồng tích hợp với Blockchain. Mục đích của nó là tạo ra một hệ thống proof-of-work và proof-of-stake (PoP/PoS) nhằm tạo sự cân bằng giữa các thợ mỏ PoW và cử tri PoS để tạo ra một ý tưởng mạnh mẽ hơn.

Dự án là kết quả của các đề xuất lý thuyết do báo cáo hoạt động (PoA) và MC2 đưa ra vào năm 2013. Decred bắt đầu phát triển vào tháng 4 năm 2014 với một nhà phát triển duy nhất và mở rộng bao gồm các nhà phát triển từ Btcsuite ngay sau đó.

Đây là thẻ tag các bài viết liên quan đến DCR (tên đầy đủ Decred). Mong đây sẽ là nơi TinCoinViet tổng hợp thông tin hữu ích cho các bạn đang cần tìm kiếm thông tin liên quan đến Decred DCR (tên đầy đủ Decred).