Blocknet là gì? Tìm hiểu về đồng tiền mã hóa Blocknet (Block)

Blocknet là gì? Tìm hiểu về đồng tiền mã hóa Blocknet (Block)

Blocknet là gì? Blocknet (BLOCK) là một cải tiến mang tính cách mạng trong ngành công nghệ mã hoá, nó là một giao thức peer-to-peer (mạng ngang hàng) thực giữa các nút trên các nền tảng Blockchain khác nhau. Đây là nền tảng của...
read more