BitShares là gì? Đặc điểm của đồng tiền ảo Bitshares (BTS)

BitShares là gì? Đặc điểm của đồng tiền ảo Bitshares (BTS)

Bài viết này được biên dịch lại từ Blog của chính tác giả, nhà sáng lập ra đồng BitShares là Daniel Larimer. Bài viết được biên dịch một vài ý chính. Nếu các bạn muốn đọc 1 cách chi tiết...
read more