Bitcoin Hashrate ghi nhận kỷ lục mới tăng đến 50% trong tháng 8

Bitcoin Hashrate ghi nhận kỷ lục mới tăng đến 50% trong tháng 8

Bitcoin Hashrate ghi nhận kỷ lục mới tăng đến 50% trong tháng 8 – Tỷ lệ bitcoin hashrate đã phá vỡ mức cao kỷ lục trong tuần này khi mạng đồng tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới trở...
read more