Blockchain startup nChain được cấp 3 bằng sáng chế về Bitcoin Cash

Blockchain startup nChain được cấp 3 bằng sáng chế về Bitcoin Cash

Blockchain startup nChain, là một dự án starup kết hợp với một người từng tuyên bố mình là người sáng tạo Bitcoin (BTC), đã được cấp bằng sáng chế Bitcoin (BCH) liên quan đến bằng sáng chế của Cơ quan...
read more