Blockchain startup nChain được cấp 3 bằng sáng chế về Bitcoin Cash

Blockchain startup nChain được cấp 3 bằng sáng chế về Bitcoin Cash

Blockchain startup nChain, là một dự án starup kết hợp với một người từng tuyên bố mình là người sáng tạo Bitcoin (BTC), đã được cấp bằng sáng chế Bitcoin (BCH) liên quan đến bằng sáng chế của Cơ quan...
read more
LTC và BCH đã được hỗ trợ trên nền tảng ROBINHOOD CRYPTO

LTC và BCH đã được hỗ trợ trên nền tảng ROBINHOOD CRYPTO

LTC và BCH đã được hỗ trợ trên ứng dụng dịch vụ tài chính cho di động Robinhood trên nền tảng Robinhood Crypto, theo một thông báo đăng trên blog của dịch vụ này vào ngày 12 tháng 7. Robinhood lưu...
read more