Home Tags BAT

Tag: BAT

BAT (hay còn gọi Basic Attention Token) là token được dùng trong hệ thống Brave Payments với mục đích hỗ trợ cho các nhà xuất bản nội dung web.

Người dùng yêu thích một website, blogger, youtuber nào đó có thể donate cho họ một khoản BAT token. Hoặc nếu website đó hợp tác chạy quảng cáo do Brave phân phối, người dùng xem quảng cáo, nhà xuất bản website sẽ được nhận Basic Attention Token. Ngược lại, người dùng đồng ý xem quảng cáo từ Brave cũng sẽ được chi trả một khoản BAT nhất định.

Quan trọng nhất là người dùng được chọn xem hay không xem quảng cáo. Điều này giúp cho các quảng cáo được người dùng chấp nhận xem chạy đúng tệp khách hàng hơn, không gây lãng phí cho bên quảng cáo. Và người dùng cảm thấy mình được tôn trọng, không tốn thời gian phải xem các quảng cáo vô nghĩa.