Home Tags Bảo mật 2 yếu tố

Tag: Bảo mật 2 yếu tố

Tincoinviet mời bạn cùng tìm hiểu Bảo mật 2 yếu tố là gì – Vai trò của bảo mật 2 yếu tố trên sàn giao dịch tiền ảo và hướng dẫn cách bảo mật 2 yếu tố.

Bảo mật 2 yếu tố/bảo mật 2 lớp là việc thêm một bước vào hoạt động đăng nhập thông thường của bạn. Nếu không có 2FA, bạn sẽ chỉ nhập tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống, tài khoản của mình. Phần mật khẩu sẽ là tầng bảo vệ duy nhất cho tài khoản. Trong khi đó, lớp bảo mật thứ hai được thêm vào sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản tốt hơn.

Thông thường, 2FA thường yêu cầu người dùng nhập 2 trong số 3 loại xác minh trước khi đăng nhập vào tài khoản. 3 loại xác minh này bao gồm:

  • Thứ gì đó bạn biết (chẳng hạn như mã PIN, mật khẩu hay một mẫu pattern)
  • Thứ gì đó bạn sở hữu (chẳng hạn như mã ngẫu nhiên gửi đến qua SMS, ứng dụng điện thoại,..)
  • Các đặc điểm sinh trắc học (dấu vân tay, giọng nói, đồng tử mắt,…)