Hơn 1.500 máy ATM Bitcoin sẽ được triển khai tại Argentina để ứng phó với lạm phát

Hơn 1.500 máy ATM Bitcoin sẽ được triển khai tại Argentina để ứng phó với lạm phát

Theo đại diện của Athena Bitcoin và Odyssey Group, sẽ có hơn 1.500 máy ATM Bitcoin được triển khai tại Argentina để ứng phó với lạm phát tính tới cuối năm 2019. Hiện tại, tới cuối năm 2018, Argentina sẽ có...
read more