Keyword

Sử dụng công nghệ Blockchain để phát hành Chứng chỉ khóa học tại Đức

sửu dụng công nghệ blockchain để phát hành chứng chỉ khóa học tại Đức

Trường Tài chính & Quản lý Frankfurt (Đức) tại Đức sẽ cung cấp cho sinh viên khả năng chứng minh trình độ của họ bằng cách sử dụng công nghệ Blockchain.

Là một phần của chương trình thí điểm, sinh viên tốt nghiệp của một trong các khóa học của FS về công nghệ Blockchain sẽ có thể chứng minh thành công của họ về khóa học với chứng nhận được lưu trữ trên chính Blockchain. sử dụng công nghệ Blockchain

Đối với dự án thí điểm, FS đang làm việc với Consensys, một trong những công ty phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực blockchain. Consensys đã phát triển một ứng dụng phi tập trung (DApp) cho cái gọi là bản sắc tự chủ, trong đó chứng chỉ không nhất thiết được xuất bản trên một blockchain, nhưng chỉ sao chép vào máy tính của nhiều người tham gia mạng.

Các bản sao có thể được mã hóa sao cho chủ sở hữu của một nút cụ thể trong mạng tương ứng có thể quyết định từng trường hợp chứng chỉ mà họ có thể hiển thị cho những người tham gia mạng khác. Vì vậy, blockchain thực sự làm cho các thông tin vật lý di động cho sinh viên. sử dụng công nghệ Blockchain

Veronika Kütt, Nghiên cứu viên tại Trung tâm Blockchain của FS và Giám đốc dự án thí điểm, tìm cơ hội xuất trình chứng chỉ kỹ thuật số ‘hấp dẫn’:

“Chúng tôi đang làm công việc tiên phong ở đây. <…> đặc quyền được tham gia vào công nghệ mới ở giai đoạn đầu. Nó giống như lập trình của các trang Internet công cộng đầu tiên vào giữa những năm 90.” sử dụng công nghệ Blockchain

Giáo sư Philipp Sandner, Giám đốc Trung tâm Blockchain FS, bổ sung:

“Với blockchain, bạn có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như CV hoặc chứng minh thư, như trong một cuốn sách ảnh. Với dự án của chúng tôi, chúng tôi cho thấy sự dễ dàng và thoải mái có thể dành cho người dùng.” sử dụng công nghệ Blockchain

Điều này làm cho FS trở thành tổ chức giáo dục đầu tiên ở Đức cung cấp cho sinh viên các chứng chỉ dựa trên khối chuỗi. Công nghệ mới này cũng đang được sử dụng ở Thụy Sĩ tại Đại học Basel. Vào cuối tháng Tư, Trung tâm Tài chính Sáng tạo (CIF) đã giới thiệu các chứng chỉ khóa học được đăng ký trên chuỗi Ethereum. sử dụng công nghệ Blockchain

Đánh giá bài viết