Keyword

SEC đệ trình sửa đổi về quy tắc niêm yết và sàn giao dịch cổ phiếu của Bitcoin ETF

SEC đệ trình sửa đổi về quy tắc niêm yết và sàn giao dịch cổ phiếu của Bitcoin ETF

SEC đã đệ trình nhiều sửa đổi liên quan tới Bitcoin ETF cụ thể là với quy tắc niêm yết và sàn giao dịch cổ phiếu GraniteShares Bitcoin ETF. Bản sửa đổi này được đệ trình vào ngày hôm qua.

SEC đã viết rằng lệnh từ chối đề xuất liên quan đến GraniteShares Bitcoin ETF và GraniteShares Bitcoin Short ETF (SR-CboeBZX2018-001) sẽ vẫn có hiệu lực trong khi chờ xem xét của Ủy ban.

Đồng thời tổ chức này đã phát đi một thông báo rằng, các bên quan tâm nếu ủng hộ hay phản đối GraniteShares ETF có thể gửi ý kiến trước ngày 26/10/2018. Cụ thể:

“Tuân theo Quy tắc hành động 431 của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ bất kỳ bên nào hoặc cá nhân nào cũng có thể gửi tuyên bố ủng hộ hoặc phản đối GraniteShares ETF. Hành động được thực hiện theo thẩm quyền được ủy quyền”.

Các đề xuất Bitcoin ETF của GraniteShares đã được Cboe BZX Exchange đệ trình vào ngày 05/01/2018, sau đó tổ chức này đã hoãn quyết định ban đầu của họ. Vào ngày 22/08/2018, SEC đã ban hành lệnh từ chối các ETF, nhưng ngày hôm sau lại tuyên bố rằng “sẽ xem xét lại quyết định này”.

Quyết định cuối cùng từ Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ về GraniteShares ETF dự kiến ​​sẽ được đưa ra sau ngày 26/10/2018.

SEC đã phát hành thêm một sửa đổi liên quan đến Direxion Daily Bitcoin Shares: 

https://www.sec.gov/rules/sro/nysearca/2018/34-84370.pdf

SEC đã phát hành thêm một sửa đổi liên quan đến ProShares Bitcoin ETF và
ProFares Bitcoin Short ETF:

https://www.sec.gov/rules/sro/nysearca/2018/34-84369.pdf

Cả hai sửa đổi đều tương tự với bản sửa đổi của GraniteShares. Một quyết định dự kiến ​​có thể sẽ được đưa ra sau ngày 26/10/2018. Các bên quan tâm có thể gửi  kiến ủng hộ hoặc phản đối trước thời hạn này.

Theo Tapchibitcoin

5/5 - (1 bình chọn)