Keyword

Một công ty trị giá 1,2 tỷ USD có kế hoạch đầu tư vào bitcoin

Một công ty trị giá 1,2 tỷ USD có kế hoạch đầu tư vào bitcoin

MicroStragety, một công ty đại chúng trị giá 1,2 tỷ USD, được cho là đang lên kế hoạch tham gia thị trường tiền điện tử.

*Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán, theo wiki.

Mới đây, vị Chủ tịch của MicroStragety đã nói với các cổ đông trong công ty rằng họ đang có kế hoạch đầu tư 250 triệu USD vào một số kênh đầu tư thay thế hoặc một loại tài sản tiềm năng, như bitcoin.

Chủ tịch và giám đốc tài chính của công ty, Phong Le, cho biết:

“Nhìn chung, chúng tôi đã trả lại hơn 245 triệu đô la cho các cổ đông thông qua việc mua lại 1,8 triệu cổ phiếu kể từ quý IV năm 2018. Chiến lược phân bổ vốn của chúng tôi trong tương lai là trả lại một phần vốn dư thừa này cho các cổ đông của chúng tôi và đầu tư một phần vào các kênh đầu tư khác.

Theo đó, hôm nay, chúng tôi sẽ công bố chiến lược phân bổ vốn, chúng tôi dự định sẽ trả lại 250 triệu đô la cho các cổ đông trong 12 tháng tới.

Ngoài ra, trong 12 tháng tới chúng tôi sẽ tìm cách đầu tư tới 250 triệu đô la vào cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa như vàng, tiền điện tử như Bitcoin hoặc Altcoin”

Đặc biệt, Giám đốc điều hành Michael Saylor có nhấn mạnh rằng: “bitcoin đang thể hiện sức mạnh”

“Khi chúng tôi theo đuổi các chiến lược đầu tư thay thế cho khoản đầu tư 250 triệu USD của mình, chúng tôi hy vọng loại tài sản đó sẽ có nhiều biến động”

Nhiều người dự đoán khả năng cao MicroStragety sẽ đổ tiền vào bitcoin, và nếu số tiền trên chảy vào thị trường bitcoin thì giá BTC 12.000 USD hoặc thậm chí cao hơn sẽ được test lại.

Đánh giá bài viết