Keyword

Mối quan hệ giữa tiền điện tử và Blockchain

Mối quan hệ giữa tiền điện tử và Blockchain

Có khá nhiều người nhầm lẫn rằng tiền điện tử và Blockchain là giống nhau. Mặc dù cả hai là những sáng kiến ​​khác nhau, nhưng cả hai lại có sự gắn kết với nhau. Điều đáng chú ý là Blockchain có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác ngoài bản chất phi tập trung mà nó cung cấp cho tiền điện tử.

Trong thời gian gần đây, nhiều tổ chức và chính phủ đang cân nhắc khả năng sử dụng tốt công nghệ Blockchain. Các doanh nghiệp hiện đang đề xuất ứng dụng Blockchain để tăng cường hiệu quả công việc.  tiền điện tử và Blockchain

Blockchain đã được thiết kế để lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch diễn ra trên mạng ngang hàng. Blockchain hoạt động như một sổ cái ẩn danh. Mặc dù thông tin chi tiết về các giao dịch được giữ bí mật, sổ kế toán được công khai. Vì vậy, người ta có thể xem nó để xác nhận rằng một giao dịch đã diễn ra. Công nghệ Blockchain giúp giảm chi phí, tăng cường tính minh bạch và cho phép hiệu quả. tiền điện tử và Blockchain

Satoshi Nakamoto đã tạo ra Blockchain để phục vụ mục đích ghi lại các giao dịch được thực hiện bằng Bitcoin, do đó trở thành sổ cái giao dịch công khai. Điều này đã làm cho Bitcoin trở thành tiền điện tử đầu tiên sử dụng Blockchain trong việc ghi lại tất cả các giao dịch mà không có sự can thiệp của bên ngoài hoặc cơ quan trung ương.

Để khai thác Bitcoin, Blockchain chắc chắn sẽ xuất hiện. Blockchain chứa một tập hợp các khối với mỗi khối chứa các chi tiết về dữ liệu giao dịch hoặc các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử.  tiền điện tử và Blockchain

Mỗi khối riêng lẻ được tạo thành từ các câu đố đang được các thợ mỏ giải quyết để xác thực giao dịch. Sau khi giải quyết thành công vấn đề, một khối mới được tạo và xuất bản cho các nút khác. Người thợ mỏ sau đó được thưởng để hoàn thành nhiệm vụ.

Như đã nói ở trên, Blockchain đóng vai trò là sổ kế toán để ghi lại tất cả các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử và có thể mất tối đa 30 phút để giao dịch Bitcoin được ghi lại. Khi điều này xảy ra, chi tiết của giao dịch được xác nhận và giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn trên tất cả các nút. Khi giao dịch đã được ghi lại, dữ liệu sẽ không thể sửa đổi được. tiền điện tử và Blockchain

Blockchain cũng đảm bảo rằng các ví tiền điện tử tính toán số dư có thể chi tiêu của chúng để các giao dịch mới có thể được xác nhận và đảm bảo rằng không có nhiều chi tiêu.

Điều quan trọng là phải biết rằng nếu không có Blockchain, nó sẽ không thể cho hầu hết các tiền điện tử để chạy thành công. Để thu hút tất cả những lợi ích của chứng khoán hầu hết các tiền điện tử đi kèm, bạn không thể làm gì nếu không có Blockchain.

Theo Zycrypto tiền điện tử và Blockchain

5/5 - (1 bình chọn)