Đầu tháng 7, công ty phân tích thị trường tiền điện tử Messari lưu ý rằng DeFi chỉ chiếm 1,5% toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Tính đến thời điểm viết bài, tổng giá trị bị khóa trong thị trường DeFi chiếm 4,7 tỷ USD, theo số liệu từ DefiPulse.com.