Trong khi đó, một báo cáo chung của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho rằng các công nghệ sổ kế toán phân tán (DLT) như blockchain có thể tạo ra 1 nghìn tỷ USD trong giao dịch mới trên toàn cầu trong vòng 10 năm tới. Giá ETH hôm nay