Notice: Constant FS_METHOD already defined in /var/www/tincoinviet.net/html/wp-config.php on line 93
Biểu Đồ Giá Bitcoin Cash

Giá Bitcoin Cash

Bitcoin Cash là một đồng coin được hard fork ra từ Bitcoin vào ngày 1/08/2017. Hiện tại, Bitcoin Cash đang được giao dịch trên rất nhiều sàn trên thế giới với giá 722,07USD và nó cũng sử dụng công nghệ blockchain như Bitcoin nhằm không phải chịu bất cứ sự quản lý của cơ quan trung ương hay bất cứ ngân hàng. Việc giao dịch sẽ được thực hiện trên hệ thống mạng này. Giá Bitcoin Cash luôn biến động lên xuống trong khoảng trong thời gian rất ngắn, rất nhiều sàn giao dịch cung cấp các cặp giao dịch cho đồng coin này như BCH/BTC tuy nhiên cặp BCH/USD đã trở nên phổ biến. Các nhà đầu tư có thể giao dịch mua bán thông qua cặp này.

Giá Bitcoin Cash/USD

Có thể bạn quan tâm