Notice: Constant FS_METHOD already defined in /var/www/tincoinviet.net/html/wp-config.php on line 93
Danh mục Chia sẻ kinh nghiệm - TinCoinViet chia sẻ kiến thức đầu tư tiền ảo
Home Trade Chia sẻ kinh nghiệm

Chia sẻ kinh nghiệm

Chia sẻ kinh nghiệm – Nơi TinCoinViet chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực lướt sóng (trade coin). Phân tích kỹ thuật (TA) trade coin cơ bản là phân tích các xu hướng giá cả lịch sử để dự đoán sự biến động giá của các đồng coin trong tương lai (ví dụ như Bitcoin, Ethereum hay các Altcoin trên thị trường). Kỹ thuật trade coin giúp dự đoán các xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dựa trên các yếu tố như mức giá và khối lượng giao dịch (hiện tại và lịch sử). Sau đó, dữ liệu đó được sử dụng cùng với các kỹ thuật phân tích dài hạn xem xét diễn biến giá theo thời gian để phát hiện các khuôn mẫu như Moving Averages (MA) và Relative Strength Index (RSI). Thông tin này sau đó được “biểu đồ hóa” để giúp miêu tả trực quan về xu hướng đã xảy ra và những xu hướng có thể được mong đợi.