Chia sẻ tài liệu kiến trúc Blockchain EOS mới nhất phần 3

Chia sẻ tài liệu kiến trúc Blockchain EOS mới nhất

Tài liệu kiến trúc Blockchain EOS mới nhất phần 3 tìm hiểu tiếp về tài khoản như quản lý quyền dựa trên vai trò, cấp quyền định danh, nhóm xử lý thông điệp định danh, phép ánh xạ, đánh giá quyền,…

Chia sẻ tài liệu kiến trúc Blockchain EOS mới nhất phần 2

D. Tài khoản

D2. Quản lý quyền dựa trên vai trò (tiếp theo)

D2.1. Cấp quyền định danh

Sử dụng phần mềm EOS.IO, các tài khoản có thể xác định mức cấp quyền được định danh và mỗi tài khoản có thể được bắt nguồn từ quyền được đặt tên cấp trên. Mỗi mức cấp phép định danh xác định quyền hạn; cơ quan thẩm quyền là một chu trình kiểm tra đa chữ ký ngưỡng bao gồm các nhân tố và/hoặc cấp quyền của các tài khoản khác. Ví dụ: quyền của tài khoản “Friend” có thể được thiết lập để tài khoản được kiểm soát đồng đều thông qua mọi người bạn của chủ tài khoản này.

Một ví dụ khác là blockchain của Steem có ba mức độ cho phép được đặt tên: chủ sở hữu, hoạt động và đăng. Quyền đăng bài chỉ có thể thực hiện các tác vụ xã hội như bỏ phiếu và đăng, trong khi sự cho phép chủ động có thể làm tất cả mọi thứ ngoại trừ thay đổi chủ sở hữu. Quyền của chủ sở hữu có nghĩa là để lưu trữ lạnh và có thể làm tất cả mọi thứ liên quan tới tài khoản. Phần mềm EOS.IO khái quát khái niệm này bằng cách cho phép mỗi chủ tài khoản xác định hệ thống phân cấp của chính họ cũng như nhóm hoạt động.

tai-lieu-kien-truc-blockchain-ve-EOS-moi-nhat-phan-3

D2.2. Nhóm xử lý thông điệp định danh

Phần mềm EOS.IO cho phép mỗi tài khoản tổ chức các trình xử lý thông điệp riêng của mình thành các nhóm đã được đặt tên và lồng vào nhóm. Các nhóm xử lý thông điệp được định danh này có thể được các tài khoản khác tham chiếu bằng văn bản khi họ định cấu hình cấp độ cho phép.

Nhóm điều khiển thông báo cấp cao nhất là tên tài khoản và mức thấp nhất là loại thông điệp cá nhân đang được nhận bởi tài khoản. Các nhóm này có thể được tham chiếu như sau: @ accountname.groupa.subgroupb.MessageType.

Theo mô hình này, hoàn toàn có thể cho phép một hợp đồng trao đổi nhóm các lệnh tạo và hủy bỏ riêng biệt với nhau từ gửi và rút tiền. Việc nhóm lại này bằng hợp đồng trao đổi là một tiện ích cho người sử dụng sàn giao dịch.

D2.3. Phép ánh xạ

Phần mềm EOS.IO cho phép mỗi tài khoản xác định bản đồ giữa một Nhóm xử lý thông điệp định danh của bất kỳ tài khoản nào và Cấp quyền định danh của họ. Ví dụ: chủ tài khoản có thể ánh xạ ứng dụng truyền thông xã hội của chủ tài khoản vào nhóm quyền “Friend” của chủ tài khoản. Với bản đồ ánh sạ này, bất kỳ người bạn nào cũng có thể đăng bài làm chủ tài khoản trên các phương tiện truyền thông xã hội của chủ tài khoản.

Mặc dù họ sẽ đăng như là chủ tài khoản, nhưng họ vẫn sử dụng khóa của chính họ để ký các thông điệp. Điều này có nghĩa là luôn luôn có thể xác định bạn bè nào đã sử dụng tài khoản và theo cách nào.

D2.4. Đánh giá quyền

Khi gửi các thông điệp “Action”, từ @alice đến @bob phần mềm EOS.IO sẽ kiểm tra xem liệu @alice đã xác định một ánh xạ quyền tới @ bob.groupa.subgroup.Action. Nếu không tìm thấy gì thì lập bản đồ ánh xạ cho @ bob.groupa.subgroup sau đó @ bob.groupa, và cuối cùng @Bob sẽ được kiểm tra. Nếu vẫn không tìm thấy cặp phù hợp nào khác, thì hệ thống lập bản đồ giả định cho nhóm quyền và được đặt tên @ alice.active.

Một khi ánh xạ được xác định thì cơ quan ký kết được xác nhận bằng cách sử dụng quá trình đa chữ ký ngưỡng và quyền liên quan đến định danh. Nếu điều đó không thành công thì quyền cấp cha mẹ được bỏ qua và cuối cùng là quyền chủ sở hữu, @ alice.owner.

Cơ chế đánh giá quyền User của EOS​

Cơ chế đánh giá quyền User của EOS​

D2.4.1. Nhóm quyền Mặc định

Công nghệ EOS.IO cũng cho phép tất cả các tài khoản có một nhóm “owner” có thể làm tất cả mọi thứ và một nhóm “active” có thể làm mọi thứ ngoại trừ thay đổi nhóm chủ sở hữu. Tất cả các nhóm quyền khác đều có nguồn gốc từ “active”.

D3. Lập lịch tối ưu

Phần mềm EOS.IO không thể bắt buộc các nhà sản xuất khối block gửi bất kỳ thông điệp nào đến bất kỳ tài khoản nào khác. Mỗi nhà sản xuất khối block tự thực hiện việc tính toán định lượng về độ phức tạp và thời gian cần thiết để xử lý một giao dịch. Điều này áp dụng cho dù một giao dịch được tạo ra bởi người dùng hay được tạo ra tự động bởi một kịch bản.

Trên nền tảng Blockchain sử dụng phần mềm EOS.IO, ở cấp độ mạng tất cả các giao dịch được lập hóa đơn với chi phí băng thông cố định cho dù nó mất 0,01ms hoặc 10 ms để thực hiện nó. Tuy nhiên, mỗi nhà sản xuất khối block cá nhân họ có thể sử dụng phần mềm để tính toán việc sử dụng tài nguyên bằng thuật toán và phép đo của riêng họ. Khi một nhà sản xuất khối kết luận rằng một giao dịch hoặc tài khoản đã tiêu thụ một số tiền không cân xứng với khả năng tính toán, họ đơn giản từ chối giao dịch khi thực hiện quy trình sản xuất khối riêng của họ. Đồng thời, họ vẫn sẽ xử lý giao dịch nếu các nhà sản xuất block khác cho rằng hợp lệ.

Nhìn chung, miễn là có một nhà sản xuất khối cho rằng một giao dịch là hợp lệ và vẫn trong các giới hạn sử dụng tài nguyên thì tất cả các nhà sản xuất khối khác cũng sẽ chấp nhận nó, nhưng có thể mất đến 1 phút để giao dịch tìm được nhà sản xuất đó.

Trong một số trường hợp một nhà sản xuất có thể tạo ra một khối block bao gồm các giao dịch có độ lớn vượt quá phạm vi chấp nhận được. Trong trường hợp này nhà sản xuất khối tiếp theo có thể chọn từ chối khối và trình tự sẽ bị phá vỡ bởi nhà sản xuất thứ ba. Điều này không khác gì những gì sẽ xảy ra nếu một khối lớn gây ra sự chậm trễ lan truyền trên mạng. Cộng đồng sẽ nhận thấy đây là một hình thức lạm dụng và cuối cùng là loại bỏ phiếu bầu cho nhà sản xuất giả mạo này.

Sự đánh giá chủ quan về chi phí tính toán này giải phóng Blockchain khỏi việc phải xác định một cách chính xác và cần thiết các nguồn lực trong quá trình vận hành. Với thiết kế này, không cần phải tính chính xác các chỉ dẫn làm tăng cơ hội tối ưu hóa mà không vi phạm cơ chế đồng thuận.

Tài liệu kiến trúc Blockchain EOS mới nhất phần 4

5/5 - (1 bình chọn)