Blockchain 2.0 là gì ? Tại sao Blockchain 2.0 được coi là Smart Contract ?

Blockchain 2.0 là gì ?

Hôm nay Tincoinviet sẽ dành thời gian cùng các bạn tìm hiểu Blockchain 2.0 là gì, tại sao Blockchain 2.0 được coi là Smart Contract (hợp đồng thông minh) qua bài viết dưới đây.

Khi vào tìm hiểu Blockchain 2.0 chắc mọi người cũng đã biết Blockchain như là một cơ sở dữ liệu phân cấp giúp lưu trúc thông tin trong các khối, các thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và được mở rộng theo thời gian.

Vậy Blockchain 2.0 là gì ?

Blockchain 2.0 hiểu đơn giản là một phân tầng lớn tiếp theo trong sự phát triển của ngành công nghiệp Blockchain, nó là một lĩnh vực hoạt động phi thường của năm 2014. Không gian Blockchain 2.0 nó vẫn đang trong quá trình phát triển, do đó có rất nhiều các thể loại, sự phân biệt và hiểu biết khác nhau.

Những khái niệm về không gian Blockchain 2.0 tổng quan cũng có thể bao gồm các khái niệm của Bitcoin 2.0, các giao thức Bitcoin 2.0, các hợp đồng thông minh, tài sản thông minh, các ứng dụng phân cấp Dapp, các tổ chức phân cấp tự trị DAO, và các tập đoàn phân cấp tự trị DAC.

Không gian Blockchain 1.0 dành cho tiền tệ và cách thanh toán phi tập trung, thì Blockchain 2.0 là dành cho thị trường phân cấp , xem xét việc chuyển giao các loại tài sản khác vượt ra khỏi tiền tệ bằng việc sử dụng công nghệ blockchain, từ việc tạo ra một đơn vị giá trị thông qua mỗi lần nó được chuyển đi hoặc chia ra.

Hay có thể hiểu Blockchain 1.0 như lớp truyền tải TCP/IP bên dưới của Web, với cơ hội sẵn có để xây dựng các giao thức 2.0 trên nó (như HTTP, SMTP và FTP trong mô hình Internet). Những giao thức Blockchain 2.0 hoặc là sử dụng Bitcoin Blockchain hoặc tạo Blockchain riêng của chúng, nhưng có cùng mô hình kiến trúc kỹ thuật tiền điện tử phân cấp của 3 lớp trong ngăn xếp công nghệ: Blockchain, Giao thức và Tiền điện tử.

blockchain-2-0-la-gi

Tại sao Blockchain 2.0 được coi là Smart Contract (hợp đồng thông minh) ?

Bởi nó được ứng dụng trong việc xử lý tài chính và ngân hàng như mở rộng công nghệ Blockchain, để đưa vào các ứng dụng tài chính và thị trường. Các tài sản này có thể là cổ phiếu, chi phiếu, nợ, quyền sở hữu hay bất kỳ cái gì liên quan đến thỏa thuận hay hợp đồng.

Chính vì thế các công ty, tổ chức trong ngành dịch vụ tài chính ngân hàng đã chú ý đến tiềm năng của công nghệ Blockchain 2.0 . Nó đã cho thấy những điểm vượt trội mà Bitcoin chưa làm được.

Danh sách dịch vụ của Vakaxa như: Ứng dụng Blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử, phát triển tiền điện tử, phát triển ví tiền điện tử, hệ thống thanh toán tiền điện tử, sàn giao dịch tiền ảo.

Đánh giá bài viết